Re-integratie Spoor 2

Bij langdurig ziekteverzuim van een werknemer zonder perspectief binnen de huidige organisatie (spoor 1) kan er een re-integratie 2e spoor gestart worden. De JM Werkt coaches kunnen de organisatie ondersteunen bij dit traject. 

Wanneer Re-integratie Spoor 2

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat zowel de werkgever als de werknemer aan de re-integratie moeten werken. Deze wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor. Door deze voorschriften aan te houden voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Meer informatie

Wij kunnen u en uw werknemer gedurende dit proces ondersteunen door middel van een 2e spoor traject. Een dergelijk traject is altijd maatwerk en wij maken graag vrijblijvend een offerte indien u gebruik wilt maken van deze dienst.

Heb je nog vragen of wil je een gesprek aanvragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!