Voor werkgevers

Sinds 2002 bestaat de Wet verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet is ingevoerd om het aantal langdurig zieke werknemers te beperken. Deze wet moet ervoor zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk is. Door snel en effectief ingrijpen zorgen we ervoor dat een werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk kan. 

Snel actie

Als een werknemer door ziekte of andere klachten thuis komt te zitten is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen. Van zowel de werknemer als de werkgever wordt verwacht dat zij er beide alles aan doen om een snelle terugkeer op de werkvloer te bevorderen. 

Spoor 2

Gedurende het eerste ziektejaar van de werknemer zal een arbodienst het verloop van en de mogelijkheden tot re-integratie van de werknemer monitoren. 
Na een jaar volgt het evaluatiemoment (arbeidsdeskundig onderzoek) en dient er een zogenaamd 2e spoor traject te worden ingezet.

In sommige situaties kan een 2e spoor traject ook eerder worden ingezet. Bijvoorbeeld wanneer al eerder duidelijk is dat de werknemer niet meer kan terugkeren in eigen of ander (aangepast) werk binnen het bedrijf. De re-integratiecoaches van JM Werkt zijn zeer ervaren en op de hoogte van de vaak complexe wet- en regelgeving. Door onze jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ons grote netwerk kunnen wij vaak voor snelle en goede resultaten zorgen.

Coaching/jobcoaching:

Indien u als werkgever een medewerker in dienst heeft die (job)coaching nodig heeft dan kunt u ook bij JM Werkt terecht. Soms zijn met een paar gesprekken en wat kleine aanpassingen op het werk al mooie resultaten haalbaar.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor een offerte op maat.