Voor werkgevers

Sinds 2002 bestaat de Wet verbetering Poortwachter (WVP). Deze wet is ingevoerd om het aantal langdurig zieke werknemers te beperken. Deze wet moet ervoor zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk is. Door snel en effectief ingrijpen zorgen we ervoor dat een werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk kan. 

Snel actie

Als een werknemer door ziekte of andere klachten thuis komt te zitten is het van belang dat er snel actie wordt ondernomen. Van zowel de werknemer als de werkgever wordt verwacht dat zij er beide alles aan doen om een snelle terugkeer op de werkvloer te bevorderen. 

Spoor 2

Gedurende het eerste ziektejaar van de werknemer zal een arbodienst het verloop van en de mogelijkheden tot re-integratie van de werknemer monitoren. 
Na een jaar volgt het evaluatiemoment (arbeidsdeskundig onderzoek) en dient er een zogenaamd 2e spoor traject te worden ingezet. Soms, wanneer eerder zeker is dat de werknemer niet meer terug kan keren in eigen of ander werk bij het bedrijf, kan een 2e spoor traject ook eerder ingezet worden. 

Omdat we vanuit onze trajecten in opdracht van het UWV hebben leren werken met mensen met beperkingen en kwetsbaarheden, kunnen we deze in een 2e spoor traject meestal snel vertalen in
kansen en mogelijkheden. De re-integratiecoaches van JM Werkt zijn zeer ervaren en op de hoogte van de veranderende wet- en regelgeving. Dit, samen met ons grote netwerk op de arbeidsmarkt zorgt voor snelle en goede resultaten.

Coaching/jobcoaching:

Indien u als werkgever een medewerker in dienst heeft die (job)coaching nodig heeft dan kunt u ook bij JM Werkt terecht. Soms zijn met een paar gesprekken en wat kleine aanpassingen op het werk al mooie resultaten haalbaar.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of voor een offerte op maat.

Email storing21 juni 2021

Wegens een storing ontvangen wij tijdelijk geen email berichten.
We zijn druk bezig met een oplossing. Excuses voor het ongemak.